Handels- og aftalevilkår

Alle varer leveres uden installation og support med mindre andet er aftalt. Kunden betaler eventuelle omkostninger ved returnering af varer – såvel ved ombytning, returnering som ved reparation under reklamationsretten.
Ingen vare må returneres uden forudgående accept fra Indigo 2's side. I modsat fald kan kunden blive opkrævet et gebyr.

Ejendomsforbehold
Leverede varer forbliver Indigo 2's ejendom indtil varen er fuldt ud betalt.

Reklamationsret, garanti, fortrydelsesret og købeloven
Indigo 2 overholder dansk lovgivning og dermed også købeloven.
Ved fjernhandel med privatkunder er der 14 dages fuld returret gældende fra den dag, varen modtages. Software tages kun retur med ubrudt forsegling.
Der er 2 års reklamationsret gældende fra fakturadato. Reklamationsretten gælder fabrikations- og materialefejl, som var latent eksisterende i varen ved købet. Nogle produkter kan desuden have en garanti, som går ud over reklamationsretten.

Leveringstid
Hvis din bestilling ikke kan leveres inden for ca. 1-3 dage, vil det blive oplyst i en mail til dig. Vi sender aldrig en vare til dig uden først at have bekræftet...
1) at vi har modtaget din bestilling.
2) hvornår vi forventer at sende varen.
3) hvordan betalingsbetingelserne er.

Betalingsvilkår
Vi handler i overvejende grad med skoler og andre institutioner. Disse har normalt 14-30 dages kredit.
De fleste af vore private kunder har 8 dages kredit. Nye kunder vil som regel blive bedt om at betale forud via netbank eller med MobilePay til 40077.

Personoplysninger og datasikkerhed
Ingen personoplysninger gives videre til tredjepart.
Vores hjemsider bruger ikke cookies.
Vi gemmer ikke din mailadresse (kun hvis du melder dig på en af vore mailinglister for vigtig nyt.)
Man kan altid melde fra vores email-nyheder igen nederst i hver mail (unsubscribe).

Forbehold, ansvarsbegrænsning
I det omfang Indigo 2 er ansvarlig jvf. lovgivningen, er Indigo 2’s ansvar begrænset til direkte tab og omfatter ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og heller ikke indirekte tab som fx omkostninger til installation, transport, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab og lignende.

Indigo 2 kan ikke gøres ansvarlig over for tredje mand som følge af købers retsforhold over for denne.

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

Indigo 2 fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af forsinket levering. Indigo 2 er ikke erstatningspligtig for tab som følge af forsinkelser i levering.

CVR 16161780.
Kontakt: Indigo 2, Vermundsgade 12, 8260 Viby J. Tlf.: 60609083. Email: hs@indigo2.dk

Marts 2017